Информация за DOT

DOT кодът (идва от Department of Transportation) е означение на гумата, която съдържа специфична информация за производството на тази гума, къде и кога е произведена. За крайният клиент най-съществената информация от DOT кода е годината на производство.
Това са четири цифри, обикновено оградени от овал, но не е задължително. Първите две показват седмицата на производство, а следващите две - годината. Например гума с ДОТ NEDV JA2R 4916 е произведена през 49 седмица на 2016 година.
Годината на производство, няма нищо общо със стареенето на гумата, нито със срока  на годност!
Всички производители - MICHELIN, CONTINENTAL, GOODYEAR, гарантират за качеството на каучука на гумата за период от 5 години от датата на покупка, доказана с документ, или 5 години от датата на производство, когато гумите са съхранявани при изискваните условия (температура, влажност, слънчева светлина, позиция и др.)!!!
Гумата е продукт, прост на вид, но със сложни характеристики. Продукт, който трябва да устои на екстремните условия, за да осигури безопасност на движението. Продукт, който като всеки друг си   има срок на експлоатация. Срокът на експлоатация зависи от няколко фактора. Освен характерните качества на продукта, условията на използване, скоростта, натоварването и климата също оказват влияние. Нивото на налягането в гумите, както и условията за съхранение, също влияят върху срока на експлоатация.
 
Ето какво казват по въпроса някои от водещите производители на гуми:
Michelin: „Не е възможно да се определи срока на годност на гумите. Няма значение кога са произведени. Michelin препоръчва, 10 години експлоатация. След този срок, гумите да се проверяват по често и ако е на лице напукване, да се заменят.“
Continental: „Стареенето на гумите е проявление на химични и физични процеси. При правилно складираните гуми обаче, тези процеси протичат много бавно. Continental  препоръчва складирането на гумите да бъде извършвано от професионалисти или в подходяща среда. Ако се съхраняват при препоръчителните условия (а именно – прохладно и сухо място, далеч от директна слънчева светлина, химикали и източници на озон), гумите ще запазят своите оригинални, добре балансирани свойства през цялата продължителност на живота им. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуването на гумата. Continental  потвърждава възможността леките гуми от концерна да бъдат използвани до 10 години при условие, че всички препоръчителни условия за съхраняване са спазени.“
 
Goodyear: „Гумите на Goodyear са предназначени да бъдат устойчиви срещу големите сили, стреса, излагането на слънце и екстремни температури през целия си живот. За да запази своите свойства, компоненти гумата е направена от оптимална смес на восъци, антиоксиданти и антиозонанти.  Съхраняваните както и използваните гуми ще запазят свойствата си при условие, че те се поддържат правилно, не се обработват неподходящо и се съхраняват в правилните условия.“

Предлагаме голямо разнообразие от автомобилни гуми