Гаранционни условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ за автомобилни гуми

„Фулда България” ООД  в качеството си на Търговец предоставя гаранция на предлаганите от нея автомобилни гуми от името на производителя и за негова сметка.  Настоящата гаранция важи на територията на Република България и покрива всички фабрични дефекти на гумата, при условие, че са спазени стандартите за правилна експлоатация. Тя се предоставя като процентно съотношение в случай на дефекти на продукта в зависимост от оставащата дълбочина на протектора.

Гаранционният срок започва да тече от дата на закупуване на стоката и е с валидност 2 (две) години за всички купувачи – юридически лица.  За потребителите - физически лица гаранцията е валидна 5 (пет) години за леки, бусови и 4х4 гуми от марките, произведени от концерните GOODYEAR, SUMITOMO, NOKIAN и марката CST, от датата на покупка и монтаж, което се удостоверява с представяне на документа за закупуване, но за не по-дълъг период от момента на износване на протектора в зависимост от препоръките на съответния производител.    

Гаранцията не обхваща дефекти, които са причинени от:  механична повреда (пробиване, удар,  прерязване);  неправилна експлоатация; неправилен монтаж/демонтаж на гумата; недостатъчно налягане на гумата;  натоварване, несъотвестващо на товарния индекс на гумата; експлоатация със скорост, неотговаряща на скоростния индекс на гумата; износване поради нерегулиран преден/заден мост;  лошо техническо състояние на превозното средство.

Представянето на гума за рекламация може да бъде направено във всеки един от сервизните центрове на „Фулда България” ООД, посочени на сайта на фирмата www.motoexpert.bg.

При представяне на гума за рекламация потребителят е длъжен да представи документ за покупка. Срокът за разглеждане на рекламацията за физически лица е 30 (тридесет) дни от датата на приемане на рекламационните гуми от страна на съответния сервиз, а за юридически лица  - до 3 (три) месеца.

В случай на признаване на рекламация, клиентът получава нова гума, когато износването на протектора е по-малко от 10% (десет процента), или компенсация във вид на кредит от стойността й в зависимост от процентното износване на протектора на гумата.

Фирма "Фулда България" ООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на автомобила, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта, както и за проведения процес на рекламация.

Потребителите имат право да предявят рекламация извън описаните гаранционни условия съгласно и по реда на Закона за защита на потребителя по чл.112 – 115 от ЗЗП.

Предлагаме голямо разнообразие от автомобилни гуми