Условия за доставка

Условия за доставка
Терминологията, която е употребена в тези условия за доставка, е съгласувана с точка II.
 
ДЕФИНИЦИИ от Общите условия.
    За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в motoexpert.bg стоки, Клиентът трябва да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет страницата.
   При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът предоставя пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Доставчика данни. Така създава своя потребителски профил.
   В случай, че Клиентът предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на потребителския профил на  Клиента.
   Преди извършване на заявка, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
   Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в motoexpert.bg стоки, след като влезе в потребителския си профил с правилно попълнени потребителски данни.
   Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия  - определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Купи”, обозначен срещу съответна стока. Ако такъв бутон липсва, значи съответният артикул евентуално не е наличен. В този случай не е посочена и цена. При това положение се дава възможност на Клиента да отправи запитване до motoexpert.bg чрез формата за контакти или чрез посочените телефони в секция Контакти на сайта. Така клиентът пълни своята "количка". Процесът завършва с натискането на бутона "Поръчка".    След преглед на информацията за поръчката с възможност за промяна на адреса за доставка, попълване на необходимите данни за фактура/ако Клиентът желае такава/ и избиране на начина на заплащане, се стига до потвърждаване на поръчката с натискане на бутона "Потвърждавам поръчка". /Особено важно е да опишете максимално точно марката и моделът на Вашият автомобил./ Това става възможно след като Клиентът  постави отметка, с която удостоверява, че той се е запознал с Общите условия за извършване на поръчка.
    При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.
    Заявката за покупка се приема от Доставчика чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на потвърдената поръчка.
   Заявката поражда действие между страните, след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция. Статусът на поръчките на Клиента може да бъде проверен от него във всеки един момент в секцията "Вашите поръчки", която е видима когато Клиентът е влязъл в потребителския си профил.
   Договорът между Доставчика и Клиента се счита за сключен след потвърждаване на заявката от Доставчика.
   Процедурата по реализирането на продажбата протича в зависимост от избрания от Клиента начин на плащане, за което можете да прочетете в секцията Начини на заплащане.
   motoexpert.bg поема задължението да се  обади на обявения от Клиента телефон, за да уточнят времето и ако е необходимо мястото за получаването на стоката от потвърдената поръчка, както и други съпътстващи продажбата подробности.
  Стоката се предава на Клиента във всички случаи след като Клиентът заплати за нея чрез избрания начин на плащане.
  Стоката се доставя в подходяща опаковка, съобразно вида й и транспорта за доставка.
  Стоката се предава на Клиента или на трето, посочено от Клиента лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
  В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение и извършване на плащане.
   Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
- доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
- при транспортирането стоката, същата е била повредена по вина на Доставчика.
  Заедно със стоката Клиентът получава и документ/фактура или касова бележка, който има силата и на гаранционна карта пред Фулда България ООД. Стоките, закупени от Вас имат гаранция съгласно гаранционните условия на Фулда България ООД.
  Рекламации относно закупени от motoexpert.bg стоки се приемат след оглед от представител на Фулда България ООД , ако се установи, че дефектите на закупените стоки са фабрични, а не в следствие на неправилна експлоатация. В такъв случай на Клиента се възстановява цялата сума или част от нея в зависимост от процента износване на стоката и по споразумение с представителя.

Предлагаме голямо разнообразие от автомобилни гуми