Хотел за гуми

Всеки собственик на автомобил оборудван с два комплекта гуми - летни и зимни, има нужда от място за съхранение на излишния в момента. Жизненото пространство в апартаментите е доста ограничено и това често пъти се явява проблем. За улеснение на клиентите ни предлагаме услугата „Хотел за гуми”.
 
В нашия хотел за гуми съхраняваме желаният от вас комплект гуми до настъпване на сезона, за който са предназначени. Имаме специално обособени помещения, в които няма пряка слънчева светлина и влага. Осигурили сме оптимални условия за съхранение на гумите на нашите клиенти.
 
При постъпване в „хотела за гуми” всеки комплект е подробно описан в Договор за съхранение на гуми. Описва се марка на четирите гуми, модел, размер, степен на износеност и данни за собственика. Всеки клиент може да бъде на 100% сигурен, че ще получи собствените си гуми точно в състоянието, в което ги е оставил на съхранение в нашия хотел за гуми. Гаранция за качествено и отговорно съхраняване на Вашите гуми!
 

Услуги

Предлагаме голямо разнообразие от автомобилни гуми